O Firmie

Spółka Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o.o. działa od 1 grudnia 2017r.

Gminny Zakład Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o.o. jest zarejestrowany pod numerem KRS 0000708898 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość kapitału zakładowego na dzień 1 grudnia 2017r. wynosi 50 000,00 zł.
Całość udziałów Spółki należy do Gminy Kolbudy.

Siedziba Spółki:
83-050 Kolbudy
ul. Przemysłowa 4

Do głównych zadań Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Kolbudy Sp. z o.o. należy: